Medisch Contact – Lezersonderzoek 2016

Medisch Contact is het vakblad van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Medisch Contact voerde eind 2015 een onderzoek uit onder 812 abonnees/leden. De samenstelling van de groep respondenten is naar rato gelijkmatig verdeeld betreffende geslacht, leeftijd en specialisme. De dokters in Nederland waarderen Medisch Contact zeer. Het blad, de website, en […]