Minister van VWS lanceert campagne THE NEXT LEVEL DOKTER

Utrecht, 27 september 2023 – Vandaag lanceert minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers de promotie- en informatiecampagne ‘THE NEXT LEVEL DOKTER’.

Om artsenberoepen midden in de samenleving steviger op de kaart te zetten. De campagne is erop gericht studenten geneeskunde en basisartsen te inspireren zich te oriënteren op een artsenberoep buiten het ziekenhuis en daarvoor te kiezen. Bijvoorbeeld voor het beroep huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, verslavingsarts, forensisch arts of vertrouwensarts. Opleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis en SBOH, werkgever voor artsen in opleiding zijn de initiatiefnemers. Diverse werkgevers zoals GGD GHOR, studenten, aiosverenigingen, beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen hebben meegedacht en ondersteunen de campagne. VWS maakt de campagne financieel mogelijk.

VWS Minister Ernst Kuipers lanceert de campagne 'The Next Level Dokter'

Voldoende goed opgeleide artsen in buurten en wijken

Kees Esser, voorzitter Raad van Bestuur SBOH: “We verplaatsen steeds meer zorg naar buiten het ziekenhuis. Toch lijkt de opleiding geneeskunde nog steeds één grote reclamecampagne te zijn voor werken als arts in het ziekenhuis. Dat moet anders. Want voor het waarborgen van goede zorg zijn veel goede artsen nodig. Artsen die in de wijken verschil maken voor jong en oud. Daarom zetten we deze prachtige artsenberoepen buiten het ziekenhuis nu samen met de opleidingen steviger op de kaart. Dat doen we onder andere met deze campagne, die weer onderdeel is van ons actieplan ‘tegengaan artsentekort’.”

 

Over de campagne THE NEXT LEVEL DOKTER

In de campagne staat de dokter midden in de samenleving centraal. Dat is de NEXT LEVEL DOKTER. Deze dokter is actief in de wijk, komt ‘binnen’ bij mensen, beweegt zich in hún omgeving en kan in diverse momenten van hun leven een rol spelen. Van jong tot oud. Deze dokter kijkt naar de mens in zijn totaliteit en werkt samen met anderen aan de gezondheid van mensen en de samenleving. De campagne bestaat uit drie bouwstenen:

 

  1. Een reclamecampagne om studenten geneeskunde en basisartsen te triggeren naar het online next level dokter platform te gaan. Via socials, advertenties in vakmedia, beurzen en on site acties op medische faculteiten

  2. Een online platform thenextleveldokter.nl met een lefwijzer, een leuke korte test of een artsenberoep buiten het ziekenhuis iets voor je kan zijn en met informatie over artsenberoepen buiten het ziekenhuis en de bijbehorende medische vervolgopleidingen. Met video’s van next level dokters die aangeven welke vragen zij hadden en waarom zij voor hun bijzondere beroep hebben gekozen

  3. Next level coaches die via het online platform laagdrempelig te benaderen zijn en vragen beantwoorden en persoonlijk advies geven over de oriëntatie op en keuze voor een artsenberoep buiten het ziekenhuis.

 

De promotie- en informatiecampagne is ontwikkeld door de bureaus Cross (campagneplan en -coördinatie), Score communication (campagne concept), Richtingmakers (online platform) en Flexibel Verschil (projectmanagement).

Actieplan ‘tegengaan artsentekort’

Naast het stevig op de kaart zetten van artsenberoepen buiten het ziekenhuis is in dit actieplan is ook aandacht voor: onderzoek & analyse onder andere naar gelijke beloning van artsen in opleiding (aios) en niet in opleiding (anios) binnen en buiten het ziekenhuis en het onderzoek onder het reservoir van basisartsen. Daarnaast stimuleert SBOH de dialoog in het zorg- en onderwijsveld over het opnemen van artsenberoepen buiten het ziekenhuis in de curricula en coschappen van de geneeskundeopleiding en over de aansluiting van het artsenvak en de medische vervolgopleidingen op de gezondheidszorgvraag van vandaag en morgen.

 

Over SBOH 

SBOH is werkgever van ruim 3.500 artsen in opleiding, financier van 12 opleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis en strategisch partner in het zorg- en onderwijsveld. Samen met anderen zorgt SBOH voor nieuwe generaties van voldoende goed opgeleide zorgprofessionals. SBOH neemt arbeids- en financieringszaken uit handen van opleidingsinstituten en -instellingen. Zo kunnen aios, opleiders en opleidingsinstituten zich volledig focussen op de opleiding en draagt SBOH bij aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Want iedereen komt in zijn leven een zorgprofessional tegen die via het SBOH-model is opgeleid. 

 

Direct weten hoe je jouw volgende klant bereikt?

dAIron

Dé AI tool voor jouw B2B marketingcampagne

Reserveer je advertentie Minister van VWS lanceert campagne THE NEXT LEVEL DOKTER direct!

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!